swaminarayan, swaminarayan Vadta Gadi, Swaminarayan Mahamantra Mahima

Swaminarayan Mahamantra Mahima

  વિશ્વભરમાં આજે બહોળા વ્યાપ અને પ્રસિદ્ધિને પામેલા એવા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય કે જ્યા માત્ર પરલોક નહિ પણ આ લોકમાં સુખી […]

Read More

swaminarayan, swaminarayan Vadta Gadi, Sadguru Shree Gyananand Swami – (સદ્‌ગુરુ શ્રી જ્ઞાનાનંદ સ્વામી)

Sadguru Shree Gyananand Swami – (સદ્‌ગુરુ શ્રી જ્ઞાનાનંદ સ્વામી)

સાહિત્ય, ચિત્ર અને સંગીત જેવી લાલિત્ય સભરકળાઓના પોષક ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણના આશ્રિત સંગીતજ્ઞ કવિઓમાં શ્રી જ્ઞાનાનંદ સ્વામીનું એક મુઠ્ઠી ઉંચેરુ […]

Read More

swaminarayan, swaminarayan Vadta Gadi, Sadguru Shree Vyapkanand Swami – (સદ્‌ગુરુ શ્રી વ્યાપકાનંદ સ્વામી)

Sadguru Shree Vyapkanand Swami – (સદ્‌ગુરુ શ્રી વ્યાપકાનંદ સ્વામી)

વિશ્વના ખૂણે ખૂણે નવખંડ ધરતીમાં ગૂંજતા ‘‘શ્રી સ્વામિનારાયણ મહામંત્ર’’ નો સર્વપ્રથમ જપ કરનાર ઉત્તર ભારતના “ઝરણાપરણા” ગામના નિવાસી શીતળ દાસ […]

Read More