swaminarayan, swaminarayan Vadta Gadi, Ekadashi Mahima – (યોગિની એકાદશી વ્રત કથા – જેઠ વદ – ૧૧ )

Ekadashi Mahima – (યોગિની એકાદશી વ્રત કથા – જેઠ વદ – ૧૧ )

યુધિષ્ઠિર. પૂછયું : “વાસુદેવ ! જેઠના કૃષ્‍ણપક્ષમાં જે એકાદશી આવે છે એનું નામ શું છે. ? એનું વર્ણન કરો.” શ્રી કૃષ્‍ણ […]

Read More

swaminarayan, swaminarayan Vadta Gadi, Viprvary Shree Harisharma – (વિપ્રવર્ય શ્રી હરિશર્મા)

Viprvary Shree Harisharma – (વિપ્રવર્ય શ્રી હરિશર્મા)

જેમની પર સતત પ્રભુકૃપા અને સંતકૃપા વરસી છે. જેમણે સતત દિવ્યાનંદને ભોગવી માયિક સુખોનો ત્યાગ કરી હરિવરમાં હેત કર્યું હતું. […]

Read More

swaminarayan, swaminarayan Vadta Gadi, Ekadashi Mahima – (કામીકા એકાદશી વ્રત કથા – અષાઢ વદ – ૧૧ )

Ekadashi Mahima – (કામીકા એકાદશી વ્રત કથા – અષાઢ વદ – ૧૧ )

યુધિષ્ઠિરે પૂછયું : “વાસુદેવ ! આપને નમસ્‍કાર ! અષાઢના કૃષ્‍ણપક્ષમાં કઇ એકાદશી આવે છે ? કૃપા કરી એનું વર્ણન કરો.” ભગવાન શ્રી કૃષ્‍ણ […]

Read More