swaminarayan, swaminarayan Vadta Gadi, Shukanand Swami (Shuk Muni) – Personal Secretary of the Lord

Shukanand Swami (Shuk Muni) – Personal Secretary of the Lord

~: સદગુરુ શ્રી શુકાનંદ સ્વામી :~ શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના ઈતિહાસમાં આજીવન દસ્તાવેજ જેવી જીંદગી જીવનાર સિદ્ધહસ્ત લેખક, શ્રીહરિના જમણા હાથનું […]

Read More