swaminarayan, swaminarayan Vadta Gadi, Ekadashi Mahima – (અજા એકાદશી વ્રત કથા – શ્રાવણ વદ – ૧૧ )

Ekadashi Mahima – (અજા એકાદશી વ્રત કથા – શ્રાવણ વદ – ૧૧ )

શ્રાવણ માસના પક્ષની એકાદશીનું નામ “અજા” છે. એ બધા પાપોનો નાશ કરનારી ગણાઇ છે. ભગવાન ઋષિકેશનું પૂજન કરીને એનું વ્રત જે કરે […]

Read More