swaminarayan, swaminarayan Vadta Gadi, Ekadashi Mahima – (નિર્જળા ભીમ એકાદશી વ્રત કથા – જેઠ સુદ – ૧૧)

Ekadashi Mahima – (નિર્જળા ભીમ એકાદશી વ્રત કથા – જેઠ સુદ – ૧૧)

યુધિષ્ઠિરે કહ્યું : “હે ખુઃખિયાના બેલી……દીનાનાથ ! જેઠ મહિનાના શુકલ પક્ષમાં જે એકાદશી આવે છે, કૃપા કરીને મને એનું મહાત્‍મ્‍ય જપાવો..”શ્રીકૃષ્‍ણ બોલ્‍યાઃ “રાજન […]

Read More

swaminarayan, swaminarayan Vadta Gadi, Ekadashi Mahima – (કમલા એકાદશી વ્રત કથા – જેઠ સુદ – ૧૧ )

Ekadashi Mahima – (કમલા એકાદશી વ્રત કથા – જેઠ સુદ – ૧૧ )

યુધિષ્ઠિરે કહ્યું : “હે ખુઃખિયાના બેલી……દીનાનાથ ! જેઠ મહિનાના શુકલ પક્ષમાં જે એકાદશી આવે છે, કૃપા કરીને મને એનું મહાત્‍મ્‍ય જપાવો..”શ્રીકૃષ્‍ણ બોલ્‍યાઃ  […]

Read More