swaminarayan, swaminarayan Vadta Gadi, Ekadashi Mahima – (વિજયા એકાદશી વ્રત કથા – મહા વદ – ૧૧)

Ekadashi Mahima – (વિજયા એકાદશી વ્રત કથા – મહા વદ – ૧૧)

મહા મહિનાના કૃષ્‍ણ પક્ષમાં  કઇ એકાદશી આવે છે ? અને એના વ્રતની વિધિ શું છે ? આપ કૃપા કરીને કહો […]

Read More

swaminarayan, swaminarayan Vadta Gadi, Bhaktraj Shree Somlakhachar – (ભક્તરાજ શ્રી સોમલાખાચર)

Bhaktraj Shree Somlakhachar – (ભક્તરાજ શ્રી સોમલાખાચર)

‘‘અમારા સ્વભાવને તો મૂળજી બ્રહ્મચારી ને સોમલો ખાચર આદિક હરિજન છે તે કેટલાક વર્ષથી અમારે પાસેને પાસે રહે છે તે […]

Read More