swaminarayan, swaminarayan Vadta Gadi, Divaytano Marg – (દિવ્યતાનો માર્ગ)

Divaytano Marg – (દિવ્યતાનો માર્ગ)

સંતો જીવનના સાચા રસ્તે લઈ જાય છે, પ્રેમના માર્ગે વાલે છે,  જગતની ઝંઝાળથી દુર રાખે છે, સંતોની ક્રિયા અલૌકિક અને […]

Read More