Vadodara : 17th Patotsava Shree Kashtbhanjan Dev || 08 Jan 2023