Tarapur : 1th Varshik Patotsav, Shree Maruti Dham Bandhani || 06 Apr 2023