Swaminarayan Mandir Badalpur (Dist. Amreli) – Patotsav Feb 16, 2015

Feb 16, 2015