Surat, Simada Mandir : Satsang Sabha, Divya Shakotsav || 07 Jan 2023