Surat : 8th Varshik Patotsav, Shreemad Satsangi Jivan Katha Parayan || 26 Apr 2023