Shakotsav – Odhana Samdhiyala (Ta. Khambha, Dist. Amreli)