Murti Pratishtha & Yagna Darshan – Richmond, VA (USA) – 2014

Shree Swaminarayan Mandir

Nov 26 – Dec 3, 2014