Makarpura : Masik Satsang Sabha, Patotsav || 28 Nov 2022