Kariyani, Gadhpur : Divya Shakotsav || 15 Dec 2022