Kalol, Kachhiyawad : Divya Shakotsav And Satsang Sabha || 02 Jan 2024