140th Patotsav Mahotsav – Gondal (Junagadh Pradesh) Feb 16, 2011

Gondal (Junagadh Pradesh)

Feb 16, 2011