Swabhavik Chesta – English

Swabhavik Chesta – Pratham Shree Hari Ne Re

SWABHAVIK CHESTA

colorbar

Pad – 1

Pratham Shri Hari Ne Re, Charne Shis Namavu;
Nautam Lila Re, Narayan Ni Gaavu || 1 ||
Mota Munivar Re, Ekagra Kari Manane;
Jene Kaaje Re, Seve Jayee Vanane || 2 ||
Aasan Sadhi Re, Dhyan Dharine Dhaare;
Jeni Chesta Re, Sneh Kari Sambhare || 3 ||
Sahaj Swabhavik Re, Prakruti Purshottamni;
Sunta Sajni Re, Bik Matade Jamni || 4 ||
Gavu Hete Re, Harina Charitra Sambhari;
Pawan Karjo Re, Prabhuji Buddhi Mari || 5 ||
Sahaj Swabhave Re, Betha Hoi Hari Jyare;
Tulsini Mara Re, Kar Lai Ferve Tyare || 6 ||
Ramuj Karta Re, Rajiv Nen Rupala;
Koi Harijannire, Mangi Laine Mala || 7 ||
Bewdi Rakhe Re, Baabe Manka Jode;
Ferve Tani Re, Kaik Mala Tode || 8 ||
Vato Kare Re, Ramuj Karine Hasta;
Bheri Kari Re, Mala Karma Ghasta || 9 ||
Kyarey Meechi Re, Netra Kamalne Swami;
Premanand Kahe Re, Dhayan Dhare Bahunami || 10 ||

Pad – 2

Saambhar Sahiyar Re, Lila Nat Naagarni;
Sunta Sukhdu Re, Aape Sukhsaagarni || 1 ||
Netra Kamalne Re, Rakhi Ughada Kyare;
Dhyan Dharine Re, Bese Jeevan Baare || 2 ||
Kyarek Chamki Re, Dhayan Karta Jaage;
Jota Jeevan Re, Janam Maran Dukh Bhage || 3 ||
Pota Aagar Re, Sabha Bharai Bese;
Sant Harijan Re, Samu Joi Rahe Che || 4 ||
Dhyan Dharine Re, Betha Hoi Hari Pote;
Sant Harijan Re, Trupt Na Thaye Jote || 5 ||
Sadhu Kirtan Re, Gaye Vajadi Vaaja;
Temne Joine Re, Magan Thaye Maharaja || 6 ||
Temni Bhera Re, Chapti Vajadi Gaye;
Sant Harijan Re, Nirkhi Raji Thaye || 7 ||
Kyarek Sadhu Re, Gaye Vajadi Tali;
Bhera Gaye Re, Tali Dai Vanmali || 8 ||
Aagar Sadhu Re, Kirtan Gaye Jyare;
Pota Aagar Re, Katha Vanchaay Tyare || 9 ||
Pote Vaarta Re, Karta Hoi Bahunami;
Khasta Aawe Re, Premanandna Swami || 10 ||

Pad – 3

Manushya Lila Re, Karta Mangalkari;
Bhakt Sabhama Re, Betha Bhav Bhayhaari || 1 ||
Tene Jota Re, Jaye Jag Aashakti;
Gyaan Vairagya Re, Dharma Sahit Je Bhakti || 2 ||
Te Sambandhi Re, Vaarta Karta Bhari;
Hari Samjaave Re, Nij Janane Sukhkari || 3 ||
Yoga Ne Sankhya Re, Panch Ratra Vedant;
Ae Shastrano Re, Rahasya Kahe Kari Khant || 4 ||
Kyarek Harijan Re, Deshdeshna Aawe;
Utsav Uper Re, Puja Bahuvidh Laave || 5 ||
Jaani Potana Re, Sevak Jan Avinashi;
Temni Puja Re, Grahan Kare Sukhrashi || 6 ||
Bhakt Potana Re, Tene Shyam Sujaan;
Dhyan Karavi Re, Khenche Nadi Pran || 7 ||
Dhyanmanthi Re, Uthade Nijjanne;
Dehma Laave Re, Pran Indriya Maanne || 8 ||
Sant Sabhama Re, Betha Hoi Avinash;
Koi Harijanne Re, Tedvo Hoi Pass || 9 ||
Pehli Angali Re, Netratani Kari Shaan;
Premanand Kahe Re, Saad Kare Bhagwan || 10 ||

Pad – 4

Mohanjini Re, Lila Aati Sukhkari;
Anand Aape Re, Sunta Nyari Nyari || 1 ||
Kyarek Vato Re, Kare Munivar Sathe;
Gutchh Gulabna Re, Choare Che Bae Hathe || 2 ||
Shital Jani Re, Limbu Haar Gulabi;
Tene Rakhe Re, Aankho Uper Daabi || 3 ||
Kyarek Pote Re, Rajipama Hoi;
Vato Kare Re, Katha Vanchay Toye || 4 ||
Saambhare Kirtan Re, Pote Kaink Vichare;
Puchava Aawe Re, Jamvanu Koi Tyare || 5 ||
Haar Chadhawe Re, Puja Karwa Aawe;
Tena Uper Re, Bahu Khiji Risawe || 6 ||
Katha Saambharta Re, Hare Hare Kahi Bole;
Marm Kathano Re, Suni Magan Thai Dole || 7 ||
Bhan Kathama Re, Biji Kriya Maae;
Kyarek Achanak Re, Jamta Hare Bolaye || 8 ||
Thai Smruti Re, Potane Jyare Teni;
Thoduk Hase Re, Bhakt Samu Joi Beni || 9 ||
Em Hari Nit Nit Re, Anand Ras Varsawe;
A Lila Ras Re, Joi Premanand Gaawe || 10 ||

Pad – 5

Sambhar Sajni Re, Divya Swaroop Murari;
Kare Charitra Re, Manushya Vigrah Dhari || 1 ||
Thaya Manohar Re, Mohan Manushya Jewa;
Roop Anupam Re, Nijjanne Sukh Dewa || 2 ||
Kyarek Dholiye Re, Bese Shri Ghanshyam;
Kyarek Bese Re, Chhakare Puran Kam || 3 ||
Kyarek Godaadu Re, Oachade Sahit;
Patharayu Hoi Re, Te Par Bese Prite || 4 ||
Kyarek Dholiya Re, Uper Takiyo Bhaari;
Te Par Bese Re, Shyam Palathi Vaari || 5 ||
Ghanuk Bese Re, Takiye Othingan Daine;
Kyarek Gothan Re, Bandhe Khes Laine || 6 ||
Kyarek Raji Re, Thai Atishe Aali;
Sant Harijanne Re, Bhete Baathma Ghali || 7 ||
Kyarek Mathe Re, Lai Mele Be Hath;
Chhati Mahe Re, Charan Kamal De Nath || 8 ||
Kyarek Aape Re, Haar Tora Giridhari;
Kyarek Aape Re, Aang Na Vastra Utaari || 9 ||
Kyarek Aape Re, Prasadi Na Thal;
Premanand Kahe Re, Bhakt Tanaa Pratipal || 10 ||

Pad – 6

Aewa Kare Re, Charitra Pawankari;
Shukraji Sarkha Re, Gawe Nitya Sambhari || 1 ||
Kyarek Jibhne Re, Dant Tale Dabewe;
Daabe Jamne Re, Padkhe Sahaj Swabhawe || 2 ||
Chhink Jyare Aawe Re, Tyare Rumal Laine;
Chhink Khaye Re, Mukh Par Aado Daine || 3 ||
Ramuj Aani Re, Haase Ati Ghanshyam;
Mukh Par Aado Re, Rumal Dai Sukhdham || 4 ||
Kyarek Vato Re, Karta Thaka Dev;
Chede Rumalne Re, Val Dewani Taev || 5 ||
Ati Dayalu Re, Swabhav Che Swamino;
Parddukh Haari Re, Vaari Bahunamino || 6 ||
Koine Dukhyo Re, Dekhi Na Khamay;
Daya Aani Re, Ati Aakara Thaye || 7 ||
Aanna Dhan Vastra Re, Aapi Ne Dukh Taare;
Karuna Drushti Re, Dekhi Vaanaj Vaare || 8 ||
Daabe Khambhe Re, Khes Aad Chode Nakhi;
Chaale Jamanare Karma Rumal Rakhi || 9 ||
Kyarek Daabo Re, Kar Ked Uper Meli;
Chaale Vaalo Re, Premanand No Heli || 10 ||

Pad – 7

Nit Nit Nautam Re, Lila Kare Harirai;
Gaata Sunta Re, Harijan Raaji Thaye || 1 ||
Sahaj Swabhawe Re, Utaawala Bahu Chale;
Het Karine Re, Bolawe Bahu Vahaale || 2 ||
Kyarek Ghode Re, Chadvu Hoi Tyare;
Kyarek Santne Re, Piraswa Padhare || 3 ||
Tyare Daabe Re, Khambhe Khes Ne Aani;
Khes Ne Bandhe Re, Ked Sangathe Taani || 4 ||
Peerse Laadu Re, Jalebi, Ghanshyam;
Janas Jamyani Re, Lai Lai Tena Nam || 5 ||
Faare Pangatma Re, Waramwar Maharaj;
Sant Harijanne Re, Peeraswane Kaj || 6 ||
Shradhha Bhakti Re, Ati Ghani Peerasta;
Koina Mukhma Re, Aape Laadu Hasta || 7 ||
Paachali Ratri Re, Chaar Ghadi Rahe Jyare;
Daatan Karwa Re, Uthe Hari Te Ware || 8 ||
Naahwa Bese Re, Nath Palathi Vaari;
Kar Lai Kalasyo Re, Jal Dhore Vanmali || 9 ||
Kore Vastre Re, Kari Sharir Ne Luwe;
Premanand Kahe Re, Harijan Sarwe Juwe || 10 ||

Pad – 8

Ruda Shobhe Re, Naahi Ne Ubha Hoi;
Vastra Pehrelu Re, Saathal Vachhe Nichowe || 1 ||
Pag Sathal Ne Re, Luhine Sarangpaani;
Kora Khesne Re, Pehre Saripethe Taani || 2 ||
Odhi Uperni Re, Reshmi Korni Vahalo;
Aawe Jamwa Re, Chakhadi Ae Chadi Chhale || 3 ||
Maathe Uperni Re, Odhi Bese Jamwa;
Kaan Ughada Re, Rakhe Mujne Gamwa || 4 ||
Jamta Daaba Re, Pagni Palothi Wari;
Te Par Daabo Re, Kar Mele Vanmari || 5 ||
Jamana Pagne Re, Rakhi Oobho Shyam;
Te Par Jamano Re, Kar Mele Sukhdham || 6 ||
Rudi Reete Re, Jame Devna Dev;
Ware Ware Re, Pani Pidhani Tev || 7 ||
Janas Swadu Re, Janaay Jamta Jamta;
Paase Harijan Re, Betha Hoi Maangamta || 8 ||
Temne Aapi Re, Pachi Pote Jame;
Jamta Jeevan Re, Harijanne Maan Gaame || 9 ||
Ferwe Jamta Re, Pet Uper Hari Hath;
Odkaar Khaye Re, Premanand No Nath || 10 ||

Pad – 9

Charu Kare Re, Mohan Trupt Thaine;
Danth Ne Khotare Re, Sali Rupani Laine || 1 ||
Mukhwas Laine Re, Dholiye Biraje;
Puja Kare Re, Harijan Hete Zaaze || 2 ||
Paapan Uper Re, Anto Lai Albelo;
Fento Bandhe Re, Chogu Meli Chelo || 3 ||
Varsharutune Re, Sharadrutu Ne Jani;
Ghela Nadina Re, Nirmal Nir Vakhani || 4 ||
Sant Harijanne Re, Sathe Lai Ne Shyam;
Nahwa Padhare Re, Ghele Puran Kaam || 5 ||
Bahu Jal Krida Re, Karta Jal Ma Naay;
Jalma Tani Re, Daine Kirtan Gaye || 6 ||
Nahine Baare Re, Nisri Vastra Pehri;
Ghode Besi Re, Gher Aawe Rang Lehri || 7 ||
Pawan Yashne Re, Harijan Gaata Aawe;
Jivan Joine Re, Anand Oor Na Samawe || 8 ||
Gadhpurwasi Re, Joine Jag Aadhar;
Sufar Kare Che Re, Nena Varamwar || 9 ||
Aawi Biraje Re, Osariye Bahunami;
Dholiya Uper Re, Premanand No Swami || 10 ||

Pad – 10

Nij Sevak Ne Re, Sukhdewa Ne Kaaj;
Pote Pragtya Re, Purshottam Maharaj || 1 ||
Faliya Mahi Re, Sabha Kari Biraje;
Puran Shashi Re, Udganma Jem Chaaje || 2 ||
Brahmras Varse Re, Trupt Kare Harijanne;
Podhe Ratre Re, Jami Shyam Sudh Anaane || 3 ||
Be Angalio Re, Tilak Karya Ni Pere;
Bhal Vachhe Re, Ubhi Rakhi Fere || 4 ||
Suta Suta Re, Mara Mangi Laine;
Jamne Hathe Re, Nitt Ferve Chitt Daine || 5 ||
Bhul Na Pade Re, Kedi Awu Nem;
Dharmakunwarni Re, Sahaj Prakruti Aem || 6 ||
Bhar Nindrama Re, Podhya Hoi Munirai;
Koi Ajane Re, Lagaar Adi Jaye || 7 ||
Tyare Fadki Re, Jaage Sundar Shyam;
Kon Che Puche Re, Sewak Ne Sukhdham || 8 ||
Awi Lila Re, Harini Anant Apaar;
Mae To Gayi Re, Kaink Mati Anusaar || 9 ||
Je Koi Prite Re, Shikhe Sune Gaase;
Premanand No Re, Swami Raji Thaase || 10 ||