Shreeji Mandir Surat – 16th Patotsav – Thakorji no Abhishek, Annkut Darshan