Santinagar (Dist. Bhavnagar)

Nutan Mandir Murti Pratishtha 

May 15 – 21, 2014