swaminarayan, swaminarayan Vadta Gadi, Kalichaudas – (કાળીચૌદશ)

Kalichaudas – (કાળીચૌદશ)

આજના દિવસ સાથે એક પૌરાણિક કથા પણ જોડાયેલી છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે સત્યભામા સાથે જઈને ભૌમાસુર જે નરકાસુર તેનો નાશ કરી […]

Read More