Rantakar Sanman Mahotsav - Sardhar - April 19, 2014

Rantakar Sanman Mahotsav at swaminarayan mandir Sardhar on April 19, 2014 in the presence of P. P. Bhavi acharya shree Nrugendraprasadji maharaj shree vatdal