Annkut Mahotsav - Gadhpur - Oct 23 to 29, 2014

dwi satabdi Annkut Mahotsav - Gadhpur from Oct 23 to 29, 2014 in the presence of p. matrushree, p. maharaj shree, p. lalji maharaj shree