Rajat Jayanti Mahotsav - Swaminarayan Mahila Mandir Savar Kundla - April 4 - 10, 2013

swaminarayan mahila mandir savar kundla bhavya rajat jayanti mahotsav from aprl 4 to 10, 2013

P.P. Laljimaharaj shree Ashirvachan

Swaminarayan sampraday na 9 ma vansaj P.P. Bhavi Acharay 108 Shree Nrugendraprasadji maharaj shree na aashirvachan

P.P. Nana Laljimaharaj shree Aashirvad

P.P. Nana Laljimaharaj shree Aashirvad at rajat jayanti mahotsv savar kundla

Rajat Jayanti Mahotsav – Savar Kundla

swaminarayan mahila mandir savar kundla rajat jayanti mahotsav shreemad satsangi jivan katha parayan vakta p. nityaswarup swami