P.P. Bal Laljimaharaj shree 1st Janmotsav Mahotsav - Junagadh - Feb 6, 2013

Bhagwan shree swaminarayan's 10th Generation P. P. Bal laljimaharaj shree Yagnendraprasadji maharaj 1st janmotsav mahotsav celebration at swaminarayan mandir Junagadh on feb 6, 2013

P.P. Bal Laljimaharaj shree 1st Janmotsav Mahotsav – Junagadh

At Junagadh Radharaman dev Bhagwan shree swaminarayan’s 10th Generation P. P. Bal laljimaharaj shree Yagnendraprasadji maharaj 1st janmotsav mahotsav celebration at swaminarayan mandir Junagadh on feb 6, 2013