P.P. Bal Laljimaharaj shree 1st Janmotsav Mahotsav - Gadhpur - Feb 6, 2013

P. P. Bal Laljimaharaj shree yagnendraprasadji maharaj vadtal 1st janmotsav mahotsav celebration at gopinathji maharaj mandir gadhpur at Feb 6, 2013

P. P. Laljimaharaj shree Aashirvad

P. P. 108 Shree Bhavi Acharya Maharaj shree Nrugendraprasadji Maharaj Blessing at Gadhpur

P.P. Bal Laljimaharaj shree 1st Janmotsav Mahotsav – Gadhpur

P.P. Bal Laljimaharaj shree 1st Janmotsav Mahotsav – Gadhpur