2012

Jagannathpuri Mahotsav - Jan 3 to 11, 2012

Shree Swaminarayan mahtosav at Jagannathpuri Satsangi Jivan katha parayan in the present of H.H. Laljimaharajshree Nrigendraprasadji Maharaj by P. Nityaswarupdasji swami

Bhal Charotar Pradesh - Yuva Sangthan Mahotsav - Tarapur Dec 30, 2012

LaxmiNarayan Dev Yuvak Mandal (LNDYM)swaminarayan Charotar Bhal Pradesh Yuva Sangthan Mahotsav at Tarapur on Dec 30, 2012 in the present of P. P. 108 Shree...

Mahotsav - Piparala

March 24 – 30, 2012

Gopinathji Maharaj 183rd Patotsav Gadhpur

Gopinathji Maharaj 183 Patotsav