LNDYM - USA National Satsang Shibir - Chicago 2014

LNDYM - USA National Satsang Shibir - Chicago 2014 In the presence of shree laxminarayan dev gadi vadtal desh P. P. 108 shree Bhavi acharya maharaj shree nrugendraprasadji maharaj shree and santo p. nityaswarup swami sardhar, p. purnaswarup swami sardhar, kp swami kariyani