P.P. Bal Laljimaharaj shree 1st Janmotsav Mahotsav – Junagadh

At Junagadh Radharaman dev Bhagwan shree swaminarayan’s 10th Generation P. P. Bal laljimaharaj shree Yagnendraprasadji maharaj 1st janmotsav mahotsav celebration at swaminarayan mandir Junagadh on feb 6, 2013

Views : 2157