swaminarayan, swaminarayan Vadta Gadi, Sadguru Shree Narayananand Varni – (સદ્‌ગુરૂ શ્રી નારાયણાનંદ વર્ણી)

Sadguru Shree Narayananand Varni – (સદ્‌ગુરૂ શ્રી નારાયણાનંદ વર્ણી)

  • 08 March 2018

વરતાલ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવના પ્રથમ અને મુખ્ય પૂજારી તરીકેની પ્રશસ્ય સેવા પ્રાપ્ત કરનાર સદ્‌ગુરુ શ્રી નારાયણાનંદ બ્રહ્મચારી મૂળજી બ્રહ્મચારીના મુખ્ય શિષ્ય હતા. તેમનો જન્મ ભાલ પ્રદેશના “ખસતા” ગામમાં થયેલો અને...

Read More