swaminarayan, swaminarayan Vadta Gadi, Divaytano Marg – (દિવ્યતાનો માર્ગ)

Divaytano Marg – (દિવ્યતાનો માર્ગ)

  • 02 July 2018

સંતો જીવનના સાચા રસ્તે લઈ જાય છે, પ્રેમના માર્ગે વાલે છે,  જગતની ઝંઝાળથી દુર રાખે છે, સંતોની ક્રિયા અલૌકિક અને આ જગતથી જુદી જ હોય છે. એવા સંત પ્રજ્ઞાનંદ સ્વામી...

Read More