swaminarayan, swaminarayan Vadta Gadi, Shree Kurma Avatar – (શ્રી કૂર્મ અવતાર)

Shree Kurma Avatar – (શ્રી કૂર્મ અવતાર)

  • 10 January 2018

દેવાધિપતિ ઈન્દ્રના ઐશ્વર્યે અહંકારને આમંત્રણ આપ્યું અને અહંકાર વિનાશને સાથે લઈ આવ્યો. સ્વર્ગમાં લટાર મારવા નીકળેલાં ઈન્દ્રની સવારી જોઈને પ્રસન્ન થયેલા દુર્વાસાએ પારિજાતના પુષ્પની માળા ઈન્દ્ર તરફ ફેંકી. ઈન્દ્રની આંખોમાં...

Read More