swaminarayan, swaminarayan Vadta Gadi, Pu. Radhuvirji Maharajshree – સદગુણોના ધારક આચાર્ય શ્રી રઘુવીરજી મહારાજ

Pu. Radhuvirji Maharajshree – સદગુણોના ધારક આચાર્ય શ્રી રઘુવીરજી મહારાજ

  • 05 March 2018

વડતાલ દેશના આદી આચાર્ય શ્રી પ.પૂ.ધ.ધુ. ૧૦૦૮ શ્રી રઘુવીરજીમહારાજ વિષે સ.ગુ. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહે કે જેવા રધુવીરજીમહારાજ અને ગોપાળાનંદ સ્વામી […]

Read More