swaminarayan, swaminarayan Vadta Gadi, Sadguru Shree Jayanand Brahmachari – (સદ્‌ગુરુ શ્રી જયાનંદ બ્રહ્મચારી)

Sadguru Shree Jayanand Brahmachari – (સદ્‌ગુરુ શ્રી જયાનંદ બ્રહ્મચારી)

  • 23 January 2018

જેમના જીવનની ચેતના ચતુરવર શ્રીહરિ હતા. જેમના જીવનની ભીનાશ કેવળ ભક્તિનંદન હતા. જેમના જીવનનો સ્નેહ સ્નેહસાગર સુંદરવર સંતપતિ શ્રીહરિ હતા. તેવા જયાનંદ બ્રહ્મચારીનું પૂર્વાશ્રમનું નામ જયરામ ભટ્ટ હતુ. તેઓ વાયુનો...

Read More