Podhe Prabhu – English

Podhe prabhu

Podhe Prabhu

colorbar

Podhe Prabhu Sakal Munike Shyam; Swaminarayan Divya Murti;
Swaminarayan Divya Murti, Santan Ke Vishram …. Podhe …. 1

Akshar Par Ananddhan Prabhu Kiyo Hai Bhupar Tham;
Jehi Milat Jan Tarat Maya, Lahat Akshardham …. Podhe …. 2

Shaarad Shesh Mahesh Mahamuni, Japat Jehi Gunnaam;
Jaas Padraj, Shish Dhari Dhari, Hot Jan Nishkam …. Podhe …. 3

Prem Ke Paryakapar Prabhu, Karat Sukh Aaram;
Muktanand Nij Charandhig, Gunn Gaawat Aathu Jaam …. Podhe …. 4