Friday, 23 February 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Bhakt Chintamani Katha - Godhara (Panchmahal)

August 10 - 14, 2017. Vakta: P. Khushal Bhagat Sardhar. Organizer: Shree Laxminarayan Dev Yuvak Mandal (LNDYM) Godhara. P. P. D. D. 1008 Shree Acharya Shree Ajendraprasadji Maharaj Janmotsav Celebration.

Tridinatma-Satsang-Parayan-Godhara-01

Tridinatma-Satsang-Parayan-Godhara-1

Tridinatma-Satsang-Parayan-Godhara-2

Tridinatma-Satsang-Parayan-Godhara-3

Tridinatma-Satsang-Parayan-Godhara-4

Tridinatma-Satsang-Parayan-Godhara-5

Tridinatma-Satsang-Parayan-Godhara-6

Tridinatma-Satsang-Parayan-Godhara-7

Tridinatma-Satsang-Parayan-Godhara-8

Tridinatma-Satsang-Parayan-Godhara-10

Tridinatma-Satsang-Parayan-Godhara-11