Swaminarayan Mandir - Vina (Near Vadtal) - Patotsav

May 20, 2017 - Divya Abhishek, Annkut Darshan - Katha by P. Purani Swami (Varjang Jaliya)