Friday, 23 February 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Swaminarayan Mandir - Vina (Near Vadtal) - Patotsav

May 20, 2017 - Divya Abhishek, Annkut Darshan - Katha by P. Purani Swami (Varjang Jaliya)

Patotsav-Swaminarayan-mandir-vina-1

Patotsav-Swaminarayan-mandir-vina-2

Patotsav-Swaminarayan-mandir-vina-3

Patotsav-Swaminarayan-mandir-vina-4

Patotsav-Swaminarayan-mandir-vina-5

Patotsav-Swaminarayan-mandir-vina-6

Patotsav-Swaminarayan-mandir-vina-7

Patotsav-Swaminarayan-mandir-vina-8

Patotsav-Swaminarayan-mandir-vina-9