Shreeji Mandir Surat - 16th Patotsav Mahotsav - Day 2

May 3, 2017 - Divya Ghanshyam Janmotsav in the presence of P. P. Bhavi Acharya Maharaj Shree