Friday, 23 February 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Shree Purushottam Prakash Katha - Rajkot

May 14, 2017 - Vakta: P. Purnswarupswami - Sardhar, Organized by Shree Laxminarayan Dev Yuvak Mandal - Rajkot

Purushottam-Prakash-Katha-Rajkot-1

Purushottam-Prakash-Katha-Rajkot-2

Purushottam-Prakash-Katha-Rajkot-3

Purushottam-Prakash-Katha-Rajkot-4

Purushottam-Prakash-Katha-Rajkot-5

Purushottam-Prakash-Katha-Rajkot-6

Purushottam-Prakash-Katha-Rajkot-7

Purushottam-Prakash-Katha-Rajkot-8

Purushottam-Prakash-Katha-Rajkot-9

Purushottam-Prakash-Katha-Rajkot-10

Purushottam-Prakash-Katha-Rajkot-11

Purushottam-Prakash-Katha-Rajkot-12

Purushottam-Prakash-Katha-Rajkot-13

Purushottam-Prakash-Katha-Rajkot-14