Friday, 23 February 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Shakotsav - Sarsai (Ta. Visavadar, Dist. Junagadh)

Jan 7, 2017

Shakotsav-Sarsai-1

Shakotsav-Sarsai-2

Shakotsav-Sarsai-3

Shakotsav-Sarsai-4

Shakotsav-Sarsai-5

Shakotsav-Sarsai-6