Friday, 23 February 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Shreemad Bhagwat Katha - Lathidad (Ta. Botad, Dist. Bhavnagar)

Vakta: P. Chapaiyaprakasdasji - Gadhpur

Satsang-Sabha-Sojitra-1

Satsang-Sabha-Sojitra-2

Satsang-Sabha-Sojitra-3

Satsang-Sabha-Sojitra-4

Satsang-Sabha-Sojitra-5

Satsang-Sabha-Sojitra-6

Satsang-Sabha-Sojitra-7

Satsang-Sabha-Sojitra-8

Satsang-Sabha-Sojitra-9

Satsang-Sabha-Sojitra-10

Satsang-Sabha-Sojitra-11

Satsang-Sabha-Sojitra-12

Satsang-Sabha-Sojitra-13

Satsang-Sabha-Sojitra-14

Satsang-Sabha-Sojitra-15

Satsang-Sabha-Sojitra-16

Satsang-Sabha-Sojitra-17

Satsang-Sabha-Sojitra-18

Satsang-Sabha-Sojitra-19