Friday, 23 February 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Satsang Sabha & Padharamni - Troy, MI (USA)

June 3, 2017 - Divya Satsang Sabha at Pinakinbhai Patel's Home, Satsang by P. Swami Shree Nityaswarup Dasji - Sardhar

IMG_20170603_204932877_TOP

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-1

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-2

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-3

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-4

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-5

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-6

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-7

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-8

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-9

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-10

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-11

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-12

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-13

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-14

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-15

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-16

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-17

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-18

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-19

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-20

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-21

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-22

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-23

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-24

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-25

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-26

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-27

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-28

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-29

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-30

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-31

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-32

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-33

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-34

Satsang-Sabha-Padharamni-Troy-35