Friday, 19 January 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

P. P. Nana Laljimaharaj Shree nu Bhavya Swagat at London Airport

April 26, 2017 - By SSAUM & LNDYM UK Mandal

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-15

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-21

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-31

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-41

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-51

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-61

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-71

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-81

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-91

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-101

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-111

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-121

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-132