Tuesday, 20 February 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Murti Pratishtha Mahotsav - Nana Munjiyar sar (Ta. Bagasara, Dist. Amreli)

May 8, 2017 - Ramji Mandir & Shiv Mandir Pratishtha by P.P. Bhavi Acharya Maharaj Shree - Vadtal

Murti-Pratishtha-110

Murti-Pratishtha-210

Murti-Pratishtha-32

Murti-Pratishtha-41

Murti-Pratishtha-51

Murti-Pratishtha-61

Murti-Pratishtha-71

Murti-Pratishtha-81

Murti-Pratishtha-91

Murti-Pratishtha-101

Murti-Pratishtha-111

Murti-Pratishtha-121

Murti-Pratishtha-131

Murti-Pratishtha-141

Murti-Pratishtha-151

Murti-Pratishtha-161

Murti-Pratishtha-171

Murti-Pratishtha-181

Murti-Pratishtha-191

Murti-Pratishtha-201

Murti-Pratishtha-211

Murti-Pratishtha-221

Murti-Pratishtha-231

Murti-Pratishtha-241

Murti-Pratishtha-251

Murti-Pratishtha-261

Murti-Pratishtha-271

Murti-Pratishtha-281

Murti-Pratishtha-291