Friday, 23 February 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Jam Vanthali Dist. Janmnagar - Mahila Mandir Khatmurhat

Feb 2017 - Khatmurhat by P. P. Bhavi Acharya 108 Shree Nrugendraprasadji Maharaj Shree - Vadtal

Mahila-Mandir-Bhumi-Pujan-Jam-Vanthali-1

Mahila-Mandir-Bhumi-Pujan-Jam-Vanthali-2

Mahila-Mandir-Bhumi-Pujan-Jam-Vanthali-3

Mahila-Mandir-Bhumi-Pujan-Jam-Vanthali-4

Mahila-Mandir-Bhumi-Pujan-Jam-Vanthali-5

Mahila-Mandir-Bhumi-Pujan-Jam-Vanthali-6

Mahila-Mandir-Bhumi-Pujan-Jam-Vanthali-7

Mahila-Mandir-Bhumi-Pujan-Jam-Vanthali-8

Mahila-Mandir-Bhumi-Pujan-Jam-Vanthali-9

Mahila-Mandir-Bhumi-Pujan-Jam-Vanthali-10

Mahila-Mandir-Bhumi-Pujan-Jam-Vanthali-11

Mahila-Mandir-Bhumi-Pujan-Jam-Vanthali-12