Jal Jilani Mahotsav - Gadhada

September 2, 2017 Jal Jilani Ekadashi celebration @ Gadhapurdham.... In Vachanamrut Bhagwan swaminarayan said " Gadhapur is the middle of Akshardham"