Gaumata Mahotsav - Khirsara (Junagadh Pradesh)

May 16, 2017 - Shreemad Satsangjivan Katha - Vakta: P. Vivekswarup swami - Bagasara