Ganesh Mahotsav Darshan & Poojan

August 2017, H.H. 108 Shree Laljimaharajshree Nrigendraprasadji maharaj & Nanalalji shree Pushpendraprasadji maharaj visit Ganesh Utsav Pandal & Get Darshan & Poojan of Ganeshji