Thursday, 18 January 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Devliya (Gadhpur Pradesh) ma bhikha bhagat ni smruti ma katha

April 12 to 18, 2017

Devaliya-ma-katha-1

Devaliya-ma-katha-2

Devaliya-ma-katha-3

Devaliya-ma-katha-4

Devaliya-ma-katha-5

Devaliya-ma-katha-6

Devaliya-ma-katha-7

Devaliya-ma-katha-8

Devaliya-ma-katha-9

Devaliya-ma-katha-10

Devaliya-ma-katha-11

Devaliya-ma-katha-12

Devaliya-ma-katha-13

Devaliya-ma-katha-14

Devaliya-ma-katha-15

Devaliya-ma-katha-16

Devaliya-ma-katha-17

Devaliya-ma-katha-18